Centrum Stosunków Międzynarodowych uczestniczyli w gali z okazji przyznania nagrody "Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia. Wyróżnienie to jest przeznaczone dla osoby lub instytucji, której działalność cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, tym razem trafiło do Adolfa Juzwenki, historyka, wieloletniego dyrektora Ossolineum. 

Więcej

W dniach 21-23 listopada 2018 eksperci z krajów Unii Europejskiej spotkali się podczas 3-dniowych warsztatów w Utrechcie (Holandia) w ramach projektu "Europe as peace project", prowadzonego przez oraganizację PAX, zajmującej się propagowaniem pokoju na świecie. Podczas spotkania uczestnicy tworzyli scenariusze przyszłości Europy, dzięki metodzie design thinking i pracy w grupach. Centrum Stosunków Międzynarodowych podczas warsztatów reprezentowała Adrianna Śniadowska, analityk CSM.

Więcej

Wielu czołowych polityków krajów Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą Polska, Słowacja, Czechy i Węgry, otwarcie i stanowczo sprzeciwia się przyjęciu migrantów. Jednym z kluczowych argumentów jest obrona tożsamość narodowej przed obcymi i zachodnim multikulturalizmem. Mimo to kraje V4 paląco potrzebują ludzi na rynku pracy - tylko to ochroni gospodarki przed wzrastającym niedoborem siły roboczej - pisze Robert Steenland, współpracownik i analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych w analizie The Visegrad Four’s Migration Dilemma.Więcej

PARTNERZY