Zwycięstwo Emmanuela Macrona zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych było ogromną niespodzianką, przede wszystkich ze względu na jego prounijne nastawienie, które, zdawać by się mogło, nie ma racji bytu w dzisiejszej ogarniętej populizmem, eurosceptycznej Europie. Dla wielu zwolenników Unii, Emmanuel Macron stał się symbolem powrotu do projektu zjednoczonej Europy, a jego zwycięstwo tchnęło w nową energię w europejskie idee. Postać Macrona urosła do rangi "nowej nadziei w Europie" względem zapowiadanych reform, zarówno we Francji, jak i w całej Unii Europejskiej - pisze Robert Steenland, współpracownik i analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych.


Więcej

Tematem przewodnim 29. spotkania państw tworzących Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC) było Tworzenie nowej dynamiki i wspieranie wspólnej przyszłości. Szczyt w wietnamskim Da Nang był poświęcony kształtowi wolnego rynku oraz roli APEC w rozwiązywaniu regionalnych wyzwań. Mimo luźnej formy działania i ogromnych różnic między krajami, wspólnota ma istotny wpływ na gospodarkę światową. Tworzące ją państwa reprezentują 39% światowej populacji, 47% udziału w światowym handlu i 57% światowego PKB. APEC to również jedyna platforma współpracy międzynarodowej, której członkami są zarówno Chiny i Hongkong, jak i Tajwan - piszą dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i Adrianna Śniadowska, analityk CSM, w komentarzu Szczyt APEC 2017: w poszukiwaniu nowej dynamikii. 

Więcej

Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej powoli integruje swój wspólny rynek. Środowiska businessowe oczekują, że będzie to oznaczało poszerzenie przestrzeni produkcyjnej oraz podejmowanie aktywności businessowej bez obaw i utrudnień z tytułu granic państwowych i podziałów administracyjnych. Eksperci jednak są sceptyczni. Mimo znaczących dokonań ostatnich lat integracja gospodarcza ASEAN pozostaje iluzją, a ugrupowanie jest przede wszystkim wspólnotą działań dyplomatycznych. Według raportu Amerykańskiej Izby Handlu w Singapurze, ASEAN nie będzie w stanie osiągnąć celu, jakim jest wspólny rynek do 2020 roku - pisze dr Stanisław Czesław Kozłowski, współpracownik CSM, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, w komentarzu Integracja gospodarcza krajów ASEAN.

Więcej

PARTNERZY