To o jeden krok za daleko. Nikt nie odmawia rządzącej partii prawa do proponowania zmian albo wprowadzania reform, ale zarówno sposób, w jaki PIS to robi, jak i to, co proponuje, budzi kontrowersje. Potrzebna jest szeroka dyskusja polityczna, niestety rząd nie jest na nią otwarty. Pytanie, jak mamy zbudować wspólnotę i żyć pod jednym dachem, jeżeli narzuca nam się jeden punkt widzenia. Tylko dialog może nas uratować, inaczej zmierzamy donikąd - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, w wywiadzie na żywo dla telewizji BBC News, komentując budzące powszechny opór społeczny reformy sądownictwa i sposób ich forsowania.

Więcej

Kolejne próby nuklearne przeprowadzane przez Ludowo-Demokratyczną Republikę Korei zwracają uwagę świata na pogłębiające się napięcie w Azji Wschodniej. Trudne relacje między dwoma państwami Półwyspu Koreańskiego są dziś obciążone perspektywą konfliktu zbrojnego, który może się rozszerzyć na kraje sąsiednie, a nawet dotknąć USA. Zachowanie pokoju to największe wyzwanie dla nowego prezydenta Korei. Seul leży zaledwie 80 km od granicy z komunistycznym sąsiadem i żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia. Jednocześnie, Republika Korei jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się „tygrysów Azji” i ważnym partnerem gospodarczym Europy - piszą eksperci CSM w relacji.

Więcej

Stoimy u progu nowego etapu konstrukcji europejskiej i stosunków francusko-polskich. Francja jest zdecydowana nadać nowy impuls Unii Europejskiej, wspólnie z Niemcami i wszystkimi krajami członkowskimi, które zechcą się przyłączyć. Wyzwanie jest ogromne, ale istnieje wola, aby uczynić Europę bardziej skuteczną, bliższą obywatelom – powiedział Ambasador Francji, Pierre Lévy, podczas obchodów 228. rocznicy wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która zaowocowała obaleniem monarchii absolutnej we Francji. Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentowała prezes, dr Małgorzata Bonikowska. 


Więcej

PARTNERZY