Mimo rywalizacji, Polskę i Czechy łączy chęć rozwijania potencjału i ukazywania atrakcyjności regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ przekłada się to na zwiększenie możliwości rozwojowych obu krajów. Największą synergię widać w sektorze turystyki, promocji wiedzy o regionie i wspieraniu przedsiębiorczości, a także współpracy akademickiej i kulturalnej. Największa rywalizacja występuje w walce o zagraniczne inwestycje i w ekspansji zagranicznej - piszą eksperci CSM w relacji "Zrównoważony rozwój Polski i Czech: razem czy osobno?", będącej wynikiem dyskusji eksperckiej, która odbyła się 9 grudnia 2016 w Pradze. 

Więcej

Jeśli spojrzeć na cały glob, Europa to póki co chyba najlepsze miejsce do życia. Zarówno w wyobrażeniach, jak i w rzeczywistości. To taki poziom rozwoju cywilizacyjnego, do którego wszyscy na świecie chcieliby dojść. Stąd bierze się siła Europy, ten jej magnes. Nasz model rozwoju polityczno-społecznego jest przedmiotem zazdrości i podpatrywania. Problem w tym, że relacje miedzy państwami Unii Europejskiej są unikatowe i stanowią swego rodzaju eksperyment, który do tej pory w dobrych czasach się sprawdzał, ale w złych wymaga zmian - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w wywiadzie dla portalu Eastbook.

Więcej

Podczas gdy w przeszłości polityka zagraniczna uchodziła za wyłączną domenę elit, to w ostatnim czasie uprawianie jej staje się coraz trudniejsze bez udziału i poparcia społeczeństwa. Świadectwem tego jest, po pierwsze, to, że panujący przez dekady szeroki konsensus przyzwalający na więcej integracji w UE właśnie się kończy. Dzieje się tak ze względu na częściową dysfunkcjonalność struktur europejskich, osłabiającą zdolność Unii Europejskiej do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom - piszą autorzy raportu "Polacy wobec UE: koniec konsensusu": Adam Balcer, WiseEuropa, Piotr Buras, Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR), Grzegorz Gromadzki, Fundacja im. Stefana Batorego, Eugeniusz Smolar, CSM.

Więcej

Jeśli porównamy najbogatsze kraje UE z pojedynczymi stanami w USA, to wypadają one bardzo średnio. Niemcy są na poziomie Alabamy, czyli biednego stanu, a dochód Kalifornii jest o 70 proc. większy. Wniosek? Warto, aby gospodarka europejska mocno się wiązała z amerykańską, a nie azjatycką, bo to jej pomoże rosnąć szybciej – powiedział prof. Salvatore Babones podczas międzynarodowego seminarium "Clash within civilisations", zorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych. 

Więcej

Dyplomacja ekonomiczna jest ważną częścią działań MSZ - powiedziała wiceminister Joanna Wronecka na spotkaniu świątecznym w Belwederze, na które zostali zaproszeni eksperci, izby gospodarcze, think tanki, przedstawiciele administracji oraz firmy zainteresowane eskpansją zagraniczną. Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentowali prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska i członek zarządu, Michał Smagowicz. Rok 2015 przyniósł Polsce wyjątkowo pozytywne wyniki handlu zagranicznego, gdyż po raz pierwszy wartość eksportu przewyższyła wartość importu. Polski eksport wzrósł o 7,3%. Unia Europejska pozostaje najważniejszym rynkiem zbytu dla polskiego eksportu (79%).

Więcej

Ekonomia współdzielenia bazuje na pewnym zestawie wartości i postaw, które w kontekście relacji międzyludzkich oznaczają m.in.: otwartość, ufność do ludzi, chęć aktywnej pomocy, czy dzielenia się korzyścią. ”Diagnoza społeczna” prof. Czapińskiego wyraźnie mówi o deficytach kapitału społecznego w polskim społeczeństwie. A mimo to sharing economy „dzieje się” także w Polsce. Czy ten trend społeczny i gospodarczy zarazem wymusi wzrost kapitału społecznego w polskim społeczeństwie, czy najpierw musimy mieć określony kapitał społeczny, by dojrzeć do sharing economy? - pisze dr Małgorzata Bonikowska w wywiadzie dla Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej.

Więcej

Gospodarki Ameryki północnej Europy i Azji wschodniej stanowia razem 75 proc. światowego PKB. Kluczem do rozwoju jest regionalna integracja potencjałów i wchodzenie w łańcuch dostaw - powiedział prof. Salvatore Babones podczas wykładu "Nierówności w globalnym świecie", zorganizowanego przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Gospodarzami spotkania byli prof. Wojciech Kostecki, Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM. Prof. Salvatore Babones jest profesorem socjologii i polityki społecznej na University of Sydney a także Associate Fellow w Institute for Policy Studies i ekspertem CSM.

Więcej

PARTNERZY