Ambasada Izraela w Polsce ogłasza konkurs na technologiczny startup w ramach międzynarodowego projektu Start Jerusalem Competition 2017. Konkurs będzie podzielony na dwie części: pierwsza część jest skierowana specjalnie do startupów założonych przez kobiety. Do drugiej części zapraszamy wszystkie startupy. 10 finalistów konkursu spotka się w październiku w Warszawie. Nagrodą Główną jest 5-dniowa wizyta studyjna w Jerozolimie - jednym z wiodących ekosystemów innowacji technologicznych na świecie. Zapraszamy wszystkich do udziału w warsztatach innowacyjności na przykładzie izraelskich wzorców, organizowanych w ramach konkursu. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Wysokie Obcasy, wyborcza.pl i Mindspace.

Więcej

Unia Europejska nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Z tych powodów nie można jej analizować statycznie, ale również niełatwo podejmować analizy dynamiczne. Podobnie zmienia się rola państwa w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie. Po referendum deakcesyjnym w Wielkiej Brytanii redefinicji wymaga nie tylko Unia Europejska, ale zredefiniować należy także pozycję państwa członkowskiego w tej jakże nietypowej organizacji międzynarodowej o cechach ponadnarodowych, międzyrządowych i transnarodowych. Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień zostaną poruszone podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września 2017 r. w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej

Europejskie Forum Nowych Idei to coroczne wydarzenie, podczas którego ponad 1100 liderów biznesu wspólnie z przedstawicielami świata nauki, polityki i kultury szuka rozwiązań dla najważniejszych wyzwań stojących przed Europą. Program Forum identyfikuje najnowsze trendy cywilizacyjne mogące mieć wpływ na firmy, branże i sferę publiczną, a także umożliwia uczestnikom wymianę poglądów na ten temat. Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei 2017 odbędzie się pod hasłem Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla biznesu. Dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego. CSM jest, jak co roku, partnerem merytorycznym EFNI.

Więcej

Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Podobnie jak w minionych latach spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Więcej

Warsaw Security Forum to jedna z najważniejszych konferencji dotyczących międzynarodowego bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Jest organizowana przez Fundację Pulaskiego i gromadzi polityków, ekspertów, przedstawicieli administracji oraz firm zbrojeniowych. Podczas tegorocznej edycji głównym tematem Warsaw Security Forum będzie m.in. terroryzm islamski. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest partnerem merytorycznym wydarzenia, a dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, będzie jednym z panelistów podczas Warsaw Security Forum.

Więcej

9781447336808-324067-800x6001Wzrost potęgi Chin w dobie powolnego zmierzchu świetności Stanów Zjednoczonych stanowi nadrzędną narrację od początku tego stulecia. Czy to właściwy przekaz? Rozwój Państwa Środka spowolnił w momencie osiągnięcia średniego dochodu, a USA są nadal znacznie bogatsze i silniejsze, niż Chiny – pisze prof Salvatore Babones, doradca naukowy i ekspert CSM, w książce „American Tianxia: Chinese Money, American Power, and the End of History”, która w Polsce zostanie zaprezentowana podczas tegorocznego EFNI. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest współorganizatorem sopockiego wydarzenia.

Więcej

zzzzzzddddindieDoskonałe pamiętniki naocznego świadka losów swego kraju. Najnowsza historia Indii sprzed uzyskania niepodległości w 1947 roku. Durga Das był dziennikarzem, przyjacielem J.Nehru, pierwszego premiera niepodległych Indii, relacjonował wszystkie najważniejsze wydarzenia tamtego czasu. Książkę wydało wydawnictwo TRIO we współpracy z India EU Council, które w 2013 roku stało się częścią Centrum Stosunków Międzynarodowych. Partnerem wydania była także Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza. Egzemplarze można nabyć w naszym biurze poprzez wysłanie zgłoszenia emailem.

Więcej

cover kozetka-1-768x456System walutowy, który zmusza potencjalnie największego kredytodawcę do nieustannego wtykania nosa w sprawy jego potencjalnych dłużników, może tylko siać niezgodę i powodować spory. Euro uczyniło z unii pokoju unię konfliktów – piszą Hans-Olaf Henkel oraz Joachim Starbatty w swojej książce „Niemcy na kozetkę”. Autorzy starają się zidentyfikować aktualne problemy, z którymi mierzą się Niemcy, jak sztuczne podtrzymywanie przy życiu strefy euro, czy ingerencja w wewnętrzne sprawy państw ościennych. Niemcy cierpią na syndrom pomagacza. O osobie z syndromem pomagacza można powiedzieć, że błędnie ocenia ona granice tego, co jest możliwe oraz że ignoruje pytanie, czy jej pomoc jest w ogóle potrzebna. I czy ma ona sens – piszą dalej autorzy.

Więcej

2016-10-26 16.57.28Po 13 latach od fiaska konferencji w Camp David wiemy już, że to wydarzenie jest jednym z najważniejszych momentów w relacjach izraelsko-palestyńskich. Nie zawaham się postawić konferencji w Camp David na jednej linii z takimi wydarzeniami jak rezolucja ONZ z 1947 roku względem podziału mandatowej Palestyny czy wojna sześciodniowa z 1967 roku. To wydarzenie całkowicie zmieniło izraelsko-palestyński proces pokojowy, podważyło wręcz jego filary i całą dotychczasową strukturę negocjacji – pisze Jerzy Wójcik. Publikacja jest analizą stosunków między Izraelem a Palestyną po szczycie w Camp David (USA). W spotkaniu, które się odbyło w dniach 11-24 lipca 2000 roku uczestniczyli: Ehud Barak – ówczesny premier Izraela, Jaser Arafat – wtedy prezydent Autonomii Palestyńskiej oraz w roli mediatora Bill Clinton – ówczesny prezydent USA.

Więcej

jak karskiPublikacja przygotowana przez Eugeniusza Smolara, eksperta i członka rady CSM, jest zbiorem artykułów i przemówień uczestników konferencji “Jan Karski-Memory and Responsibility”, która odbyła się w listopadzie 2014 roku w Warszawie w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Karskiego. Organizatorami spotkania była Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego oraz Muzeum Historii Polski. Wydarzenie i publikacja zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jan Karski był historykiem, prawnikiem, dyplomatą i wykładowcą akademickim. Podczas drugiej wojny światowej był kurierem i emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Za swoją działalność został uhonorowany odznaczeniem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, polskim orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności.

 

Więcej

9c79391a-246d-4bd7-91bb-dc05182fdfce 470x „Nie wziąć udziału w akcji zbrojnej przeciw Polsce to sprawa naszego narodowego honoru” - powiedział w 1939 r. ówczesny premier Węgier, Pal Teleki. Ten bliski  nam geograficznie i mentalnie kraj ma ciekawą a słabo nam znaną historię. Prof. Paul Lendvai, węgierski publicysta, który podczas powstania w 1956 roku był  korespondentem zagranicznym w Polsce, stworzył imponujące dzieło, które ją przybliża. Nasycona legendami i anegdotami książka opowiada o losach Węgrów w  kraju, jak i na emigracji. W 1999 roku prof. Lendvai został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej


Kryzys strefy euro, najważniejsze wyzwania gospodarcze i społeczne w Europie, polityka UE wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i basenu Morza Śródziemnego, miejsce Europy w globalnym układzie sił, polska wizja porządku międzynarodowego na Starym Kontynencie - powyższych, a także wielu innych zagadnień dotyczy książka "European Union on the global scene: United or irrelevant?" pod redakcją prof. Bogdana Góralczyka, wydana we współpracy z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród autorów publikacji znaleźli się uznani specjaliści zajmujący się zagadnieniami stosunków politycznych w Europie, integracji europejskiej i prawa wspólnotowego oraz bezpieczeństwa - m.in. ekspert CSM prof. Zbigniew Czachór, prof. Roman Kuźniar, prof. Jan Barcz i prof. Alojzy Nowak.


Więcej

Słynne słowa "I have a dream" Martina Luthera Kinga, pastora kościoła baptystów i bojownika o równość rasową obywateli Stanów Zjednoczonych, zostały przypomniane m.in. w przemówieniu prezydenta Baracka Obamy w 2013 roku. King głosił hasła miłości nieprzyjaciół, łącząc zasady chrześcijańskie z ideą wyznawaną i propagowaną wcześniej przez Mahatmę Gandhiego w Indiach. Działalność pastora zainicjowała powolny proces integracji rasowej społeczeństwa amerykańskiego, który przy wsparciu innych amerykańskich organizacji murzyńskich, grup liberalnych oraz mass mediów doprowadził do uchwalenia w 1964 i 1965 r. przez Kongres USA aktów prawnych zakazujących segregacji na tle rasowym. W dowód uznania za walkę o demokratyzację społeczeństwa amerykańskiego bez używania przemocy, King otrzymał w 1964 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Cztery lata później zginął od kuli zamachowca.

Więcej

Odwołując się do tradycji i ludowych anegdot, autor odkrywa korzenie chińskich znaków alfabetycznych w starożytnych piktogramach, dostarczając przy tym podstawowej wiedzy na temat chińskiego pisma. Sięga także do tradycji i filozofii, aby odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących związków pomiędzy chińską kulturą i kuchnią. Urodzony w Chinach, wychowany w Brazylii i wykształcony na uniwersytetach Princeton i Harvarda Anthony Zee jest profesorem fizyki teoretycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Współpracował z noblistami: Frankiem Wilczkiem, Davidem Politzerem i Sheldonem Glashowem. Jego książka "An Old Man's Toy" była nominowana do Nagrody Pulitzera.Więcej

Współczesne czasy charakteryzuje ilościowy i jakościowy przyrost nierówności. Przybiera on postać zarówno nierówności tradycyjnych (np. dochodowych), jak i nowych, związanych z rozwojem technologii (np. dostęp do Internetu, wykluczenie informacyjne). Brak uznanych zasad sprawiedliwości społecznej i szeroka akceptacja elit, głównie liberalnych, dla powstających kontrastów zagrażają samemu rozwojowi. Ciekawe, że zdały sobie z tego sprawę instytucje finansowe oraz światowe gremia polityków i ekspertów. To w tej kwestii coś nowego i ważnego - piszą prof. Maria Jarosz i prof. Marek W. Kozak w publikacji "Eksplozja nierówności?". Autorzy analizują tendencje prowadzące do powstawania zjawisk nowych w polskiej rzeczywistości (np. wyodrębnienia się prekariatu jako odrębnej kategorii społecznej), a także pochylają się m.in. nad problemami wykluczenia społecznego, korupcji w życiu publicznym oraz nierównomiernego rozwoju regionów w Polsce. Celem pracy jest głównie diagnoza zmian zachodzących w strukturze polskiego społeczeństwa, lecz autorzy nie unikają też praktycznych wskazówek dotyczących możliwych działań naprawczych.

Więcej

Publikacja wydana w lipcu br. przez uczelnię im. Korczaka w Warszawie, przedstawia różne spojrzenia na ten obszar funkcjonowania państwa. Na pytanie "o co chodzi we współczesnej polityce społecznej?" redaktorzy – prof. Mirosław Grewiński i prof. Arkadiusz Karwacki – odpowiadają: chodzi o to, aby z tego, co mamy w dyspozycji stworzyć to, czego ludzie na co dzień potrzebują. Polecamy rozdział "Samorząd – źródło polityczno-społecznych innowacji" autorstwa dr Małgorzaty Bonikowskiej, Prezesa CSM i partnera w ośrodku THINKTANK.Więcej

India News and Feature Alliance (INFA) z Delhi opublikowała 32. edycję książki przedstawiającej najważniejsze postacie życia politycznego, biznesowego i kulturalno-społecznego Indii. Publikacja "Who is who in India" zawiera ponad 5.000 biografii, a także prezentacje indyjskich instytucji rządowych oraz międzynarodowych think tanków, m.in. CSM. Angielskojęzyczne wydawnictwo jest poświęcone głównym postaciom indyjskiej sfery publicznej (polityka, biznes, media, regiony, sektory gospodarki) i ukazuje się od 1969 roku. Zainteresowani mogą zamówić egzemplarze w CSM (zakładka: KONTAKT). Cena: 200 PLN.Więcej

Pierwsza książka wiceszefa europejskiej dyplomacji jest swego rodzaju vademecum wiedzy o stolicy UE dla nie-ekspertów. Podważa stereotyp, że wszystko, co dotyczy Unii Europejskiej, jest nudne - pisze w recenzji prof. Jerzy Buzek.Utrzymana w konwencji pół żartem - pół serio, jest subiektywnym, literackim opisem brukselskiego mikrokosmosu w jego rozmaitych wymiarach: lokalnym i międzynarodowym, historycznym i politycznym, obyczajowym i kulturowym. Lektura dostarcza wiedzy o tym, jak funkcjonują unijne instytucje, jak wygląda życie gabinetowe, kim są czołowe postacie brukselskiego theatrum, ale  przede wszystkim zdradza, czym się żyje w tym mieście – co się jada, gdzie się bywa i o czym się rozmawia. Autor, od wielu lat mieszkaniec belgijskiej stolicy, którego "ukąszenie przez Europę" nie pozbawiło trzeźwości sądu, snuje też fascynującą opowieść o historii, malarstwie i muzyce, o perłach brukselskiej architektury, o skomplikowanych losach dynastii królewskiej, o latających nad miastem papugach, dziedzictwie surrealizmu, a także o piwie warzonym... z powietrza. Specyficzny, kosmopolityczny humor nie przysłania poważnych wniosków, jakie nasunąć się mogą po lekturze "Alfabetu brukselskiego".

Więcej

Wydanie publikacji stanowi jeden z efektów programu „EU-Asia Dialogue”, realizowanego wspólnie przez Komisję Europejską i Fundację Konrada Adenauera. Jego głównym celem jest promowanie porozumienia i wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami politycznymi, badaczami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z Europy i Azji. Współpraca w tej formule dotyczy siedmiu głównych obszarów: zmian klimatu, ekologicznych miast, migracji, spójności społecznej, handlu ludźmi, piractwa i bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Podejmująca temat spójności społecznej publikacja „Social cohesion: Addressing social divide in Europe and Asia” została wydana jako podsumowanie konferencji „Social cohesion in Europe and Asia – prospects and challenges”, która odbyła się w 2013 roku w Brukseli. Autorzy opracowania podejmują temat głównych problemów społecznych (m.in. nierówności dochodowych, dostępu do edukacji i dóbr publicznych, bezrobocia, migracji) w wybranych krajach Europy i Azji. Przeanalizowano sytuację m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chinach i Malezji.

Więcej

Na książkę składa się 17 esejów o ewolucji myśli politycznej i geopolitycznej prof. Zbigniewa Brzezińskiego, napisanych przez wybitnych amerykańskich specjalistów ze znanych uniwersytetów i ośrodków badawczych typu think tank. Książka jest interesująca także ze względu na zawarty w niej opis polityki amerykańskiej wobec naszego regionu świata. Inny ciekawy wątek to relacje euroatlantyckie, ważne dla Polski ze względu na członkostwo w NATO i UE. Wstęp do polskiego wydania napisał prof. Roman Kuźniar, politolog, dyplomata, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych.

Więcej

Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z UE, zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, wątpliwości co do przyszłego zaangażowania USA w Europie oraz dyskusja nad koniecznością zmiany modelu integracji stały się świadectwem tego, że kluczowe paradygmaty, na których opierała się dotąd integracja europejska, zostały poddane rewizji. Wszystkie te procesy postawiły Polskę w obliczu nowych, częściowo nawet egzystencjalnych problemów i dylematów - piszą Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki i Eugeniusz Smolar (ekspert i członek Rady Fundacji CSM), autorzy raportu Fundacji Batorego "W zwarciu: polityka europejska rządu PiS".

Więcej

Przewodnik MSZ skierowany jest do polskich przedsiębiorców i ma na celu ułatwienie poruszania się w gąszczu silnie rozproszonych źródeł dostępu do informacji o projektach i zamówieniach oferowanych przez organizacje międzynarodowe. Publikacja stanowi wynik dialogu prowadzonego przez MSZ z licznymi partnerami, w tym z sektora biznesu. Jest ona pomocnym narzędziem w nawigacji po meandrach systemu międzynarodowych zamówień publicznych i projektów organizacji międzynarodowych.

Więcej

Podczas gdy w przeszłości polityka zagraniczna uchodziła za wyłączną domenę elit, to w ostatnim czasie uprawianie jej staje się coraz trudniejsze bez udziału i poparcia społeczeństwa. Świadectwem tego jest, po pierwsze, to, że panujący przez dekady szeroki konsensus przyzwalający na więcej integracji w UE właśnie się kończy. Dzieje się tak ze względu na częściową dysfunkcjonalność struktur europejskich ( vide kryzys euro czy kryzys migracyjny), osłabiającą zdolność Unii Europejskiej do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, a także z powodu wkraczania UE w kompetencje państw członkowskich - piszą autorzy raportu "Polacy wobec UE: koniec konsensusu": Adam Balcer, WiseEuropa, Piotr Buras, Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR), Grzegorz Gromadzki, Fundacja im. Stefana Batorego, Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Więcej

Jak co kwartał, eksperci ośrodka dialogu i analiz THINKTANK wyselekcjonowali spośród nowości wydawniczych książki, które dostarczają szerszego spojrzenia i mogą być przydatne w podejmowaniu lepszych decyzji. Te pozycje powinny znaleźć się w biblioteczce każdego lidera. To ponad prawie 40 tytułów podzielonych na 3 kategorie: szersza perspektywa, firma i lider.

Więcej

Cel istnienia Unii jest coraz częściej kwestionowany. Pomimo to, nasi obywatele i świat potrzebują silnej Unii Europejskiej jak nigdy przedtem. Nasz region staje się coraz bardziej niestabilny, a coraz bardziej widoczne kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne zaczynają wpływać na życie naszych obywateli. Silna Unia w czasach wyzwań to Unia myśląca strategicznie, Unia dzieląca się wizją i Unia działająca wspólnie. Potrzeba silnej Unii stała się jeszcze bardziej widoczna po referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącym jej wyjścia z UE.– czytamy we wstępie do opublikowanego pod koniec czerwca dokumentu Europejska Strategia Globalna w obszarze Bezpieczeństwa i Spraw Zagranicznych. Strategia została przygotowana przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

Więcej

W listopadzie 2015 r. już po raz czwarty Bukovina Terma Hotel Spa stała się ośrodkiem gorących dyskusji na kluczowe dla Polski tematy. Tym razem ponad 80 twórców kultury, animatorów życia kulturalnego, dziennikarzy, filozofów, naukowców i studentów próbowało uchwycić stan ducha współczesnych Polaków. Jacy jesteśmy? Co nas napędza do działania? Jakie mity kierują naszą zbiorową wyobraźnią? Projekt Re-Culture polegał na próbie znalezienia odpowiedzi na te pytania. Raport podsumowujący projekt RE-CULTURE dostępny jest na stronie ośrodka THINKTANK.

Pełna wersja raportu

Więcej

Zapowiadana przez PiS przebudowa państwa, przedstawiana pod hasłem "dobrej zmiany", w istotnym stopniu dotyczy także polityki zagranicznej, a zwłaszcza europejskiej. Obserwujemy najpoważniejszą od ćwierćwiecza reorientację w tej dziedzinie, która w warstwie deklaracji polityczno-programowych przedstawicieli obozu rządzącego i bliskich mu środowisk intelektualnych oznacza odejście od kilku kluczowych założeń, które kształtowały nie tylko politykę, lecz także wyobraźnię elit politycznych i społeczeństwa w Polsce po 1989 roku - piszą autorzy raportu "Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS", w tym m.in. ekspert i członek Rady Fundacji CSM Eugeniusz Smolar.

Więcej

Nie mamy czegoś, co można nazwać doktryną polskiej polityki zagranicznej. Nie chodzi tutaj o jakiś dokument, lecz raczej o świadomość, jak definiować polskie interesy oraz jaką rolę Polska chce odgrywać w UE i szerzej – w świecie. Takie głębokie zrozumienie nie może mieć formy dekretu rządu, ale powinno być efektem szerokiej debaty społecznej. Poważną przeszkodą w Polsce jest zablokowanie swobodnej dyskusji politycznej. U nas łatwo można zamknąć usta oponentom, sugerując, że albo reprezentują oni jakieś obce interesy, albo są naiwni. W żadnej dziedzinie nie można podejmować decyzji, jeżeli nie są one wynikiem swobodnej wymiany poglądów, wyrażających nie tylko silne przekonania, ale także kompetencje - mówi Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w rozmowie z dr Andrzejem Olechowskim dla magazynu THINTKANK, przeprowadzonej w 2013 roku.

Więcej

"Przyszłość Rosji widzę jako łagodniejszy wariant tego, co stało się z Jugosławią. Po epoce Putina może przyjść epoka dużego osłabienia, która doprowadzi być może nie tyle do rozpadu Rosji, ile do wyraźnego osłabienia struktur państwa” - pisze Robert D. Kaplan w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia" w artykule Nowy światowy ład. W numerze także m.in. Tomasz Stryjek mówi o dialogu i pamięci o zbrodni wołyńskiej, Bogumiła Berdychowska opowiada o trudnościach i szansach w dialogu z Ukrainą, Maksim Rust pisze o białoruskich oligarchach, Agnieszka Szypielewicz i Stanisława Budzisz-Cysewska o trudnym losie kobiet w Rosji, Andrzej Wilmowski o „polskich najemnikach na Donbasie”, Ewa Polak o Uzbekistanie po epoce Isloma Karimowa. 

Więcej

Jakie są najważniejsze trudności w funkcjonowaniu państwa, które powinna przezwyciężyć Polska? Zdaniem twórców raportu "Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej", opracowanego pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, są to m.in. brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej, destrukcja sfery publicznej, unikanie rządzenia oraz uciekanie od odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Autorzy publikacji, wśród których znaleźli się m.in. Janusz Reiter (Przewodniczący Rady Fundacji CSM) i dr Bartłomiej Nowak (ekspert CSM), przeanalizowali główne dziedziny aktywności państwa – politykę społeczną, politykę gospodarczą, stosunki międzynarodowe, ustrój oraz przestrzeń wspólną, a na zakończenie przedstawili swoje rekomendacje dotyczące tych obszarów. Raport jest syntezą wcześniejszych opracowań i podobnie jak one został wydany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja PZU.

Więcej

Przeszkodą w budowaniu w Polsce "miast inteligentnych" nie jest brak pieniędzy, lecz brak dialogu i dostatecznego oparcia w odpowiednich regulacjach prawnych oraz w spójności działań administracji centralnej i samorządowej. Niezbędna jest zmiana podejścia samorządów do rozwoju miast na nastawienie na ludzi, ich opinie i potrzeby. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ośrodek THINKTANK realizuje od kilku lat projekt "Miasta Przyszłości". Inicjatywa służy promocji otwartego podejścia do rozwijania polskich ośrodków miejskich, umożliwiającego samorządowcom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, ale także dialog z interesariuszami miast. Z myślą o tych celach, THINKTANK wydał publikację "25 lat samorządności. Polskie miasta przyszłości", stanowiącą efekt sesji dialogu zorganizowanej 8-9 lipca 2015 r. w Warszawie oraz podsumowującą ćwierć wieku samorządu terytorialnego w Polsce. Oprócz m.in. rekomendacji, wniosków i wypowiedzi ekspertów, w opracowaniu znalazł się ranking najlepiej zarządzanych miast (małych, średnich i dużych) oraz najskuteczniejszych samorządowych liderów w tych trzech kategoriach.

Więcej

Polskojęzyczna publikacja "Leksykon krajów afrykańskich" stanowi syntezę wiedzy o 54 krajach Afryki. Profil każdego z państw zawiera: dane polityczne i gospodarcze (uwzględniające m.in. strukturę PKB, wartość oraz najważniejsze kierunki eksportu i importu, zasoby naturalne), tło historyczne i kulturowo-społeczne, wątki polskie, a także informację o polskich placówkach dyplomatycznych. Opracowanie zostało przygotowane przez CSM we współpracy z ośrodkiem THINKTANK. Wersja drukowana ze środków Ministerstwa Rozwoju: bezpłatna do wyczerpania nakładu. Wersja PDF: cena 25 PLN.

Więcej

W rankingu The Global Go To Think Tank, który jest prowadzony przez Uniwersytet w Pensylwanii, wyróżniono dokument Ku wspólnej europejskiej strategii globalnej (Towards a European Global Strategy: Securing European Influence in a Changing World), przy którego opracowaniu brała udział dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i partner w ośrodku THINKTANK. Przygotowana przez cztery europejskie think tanki (m.in. PISM) publikacja zajęła trzecie miejsce na świecie w kategorii "Najlepsza publikacja/raport o tematyce politologicznej wydana przez think tank 2013–2014" (Best Policy Study/Report Produced by a Think Tank). CSM jest notowane w rankingu od 2009 roku w kategorii najlepszych think tanków Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej

Kobieta w Polsce może być premierem czy ministrem i stać na czele największych instytucji finansowych. Polki są ambitne, przedsiębiorcze i jedne z najbardziej wykształconych w Europie - powiedziała Joanna Pruszyńska-Witkowska, prezes agencji Headlines Porter Novelli, podczas inauguracji interaktywnej bazy kontaktów w ramach ogólnopolskiej kampanii "Znane Ekspertki". Baza umożliwia szybki dostęp do ponad 200 kobiet specjalizujących się w jednej lub kilku ze 198 kategorii (m.in. polityka zagraniczna, zarządzanie, rynki finansowe, astronomia, medycyna czy prawo). Można je wyszukiwać po kategorii lub regionie Polski. CSM przeprowadziło na zlecenie Headlines badanie "Kryteria doboru ekspertów telewizyjnych. Czy ekspert ma płeć?". Jego celem było ustalenie, jakimi kryteriami kierują się dziennikarze i wydawcy programów telewizyjnych, zapraszając ekspertów do studia i czy znaczenie ma płeć.

Więcej

Eksperci Centrum Stosunków Międzynarodowych przeprowadzili badanie wśród Polaków w Wielkiej Brytanii w celu zdobycia wiedzy na temat ich poczucia przynależności do ojczyzny. Wnioski zostały opublikowane w raporcie, który pomoże Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP w opracowywaniu działań skierowanych do Polonii z ostatniej fali emigracji. Z najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych wypowiedzi zostały zmontowane klipy filmowe, które zamieszczone zostały na YouTube i Facebooku, włączając projekt w świat mediów społecznościowych. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu MSZ "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

Więcej

PARTNERZY