Pierwsza od 21 lat wizyta ministra spraw zagranicznych RP w Indonezji była okazją do wzmocnienia kontaktów pomiędzy dwoma państwami. Indonezja jest krajem bardzo dynamicznie rozwijającym się i pozostaje strategicznym punktem w regionie Indo-Pacyfiku. Ponadto jest ważnym członkiem G20 i największą gospodarką spośród krajów ASEAN - piszą dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM oraz dr Bruno Surdel, analityk CSM, w komentarzu Indonesia - Poland: tapping a new potential.

Więcej

Podczas spotkania Eurogrupy, które odbyło się 3 grudnia 2018, holenderski minister finansów Wopke Hoeskstra, wraz z grupą mniejszych krajów członkowskich, przeciwstawili się propozycji Francji opierającej się na stworzeniu oddzielnego budżetu dla strefy euro. Zamiast tego, zaproponowano wprowadzenie surowszych warunków pomocy finansowej dla krajów będących w potrzebie - pisze Robert Steenland, analityk CSM, w komentarzu "Dutch led Hansa blocks Eurozone solidarity against what price?".

Więcej

W dniach 23-26 maja 2019 w 27 krajach UE odbędą się wybory. W ich wyniku zmieni się nie tylko skład Parlamentu Europejskiego, ale także obsada najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, w tym Przewodniczącego Komisji Europejskiej i - pośrednio - Rady Europejskiej. Nowa polityczna układanka istotnie wpłynie na decyzje dotyczące przyszłości tej organizacji i całego procesu integracji kontynentu - pisze Maciej Zakrocki w analizie Unia Europejska. Na wyborczym zakręcie.

Więcej

PARTNERZY