26 października 1955 roku Rada Narodowa Austrii podpisała deklarację neutralności, spełniając postawiony przez aliantów warunek odzyskania niepodległości. Austria do dziś nie jest członkiem żadnego paktu wojskowego i zachowuje militarną niezależność. W 1995 roku weszła natomiast do Unii Europejskiej. Na uroczystości z okazji święta narodowego tego kraju CSM reprezentowała Adrianna Śniadowska. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Austrią zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Oba kraje współpracują w ramach UE, biorą także aktywny udział w Partnerstwie Regionalnym – razem z Czechami, Słowacją, Słowenią i Węgrami. 

Więcej

Poszukiwanie nowych formuł współpracy z partnerami to podstawa ekspansji zagranicznej. Dziś jest ona dla nas dużo łatwiejsza niż parę lat temu - powiedział dr Zbigniew Inglot podczas konferencji "Polska, Europa, Świat – Go Poland, Go Global" w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała „Rzeczpospolita" oraz Bank HSBC, pod patronatem m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń biznesowych z różnych sektorów gospodarki i rynków oraz dostarczenia informacji i rad firmom zainteresowanym tematem eksportu i ekspansji zagranicznej. 

Więcej

17 października 2016 roku w Łodzi odbyła się pierwsza z cyklu debat eksperckich na temat zrównoważonego rozwoju polskich i czeskich miast. Uczestnicy spotkania: przedstawiciele think tanków z obu krajów, organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu dyskutowali na temat uwarunkowań, szans i barier związanych z rozwojem aglomeracji miejskich, rewitalizacją, a także tworzeniem inteligentnych rozwiązań w dziedzinie transportu, energii i ochrony środowiska w Polsce i Czechach. Analizowali również nowe trendy, takie jak np. ekonomia współdzielenia. Jako przykład dobrej praktyki przywołana została Łódź, potencjalna stolica Małego EXPO 2022. Czesi z kolei zaprezentowali przykład Ostrawy.

Więcej

PARTNERZY