Agnieszka Ostrowska, koordynatorka projektów strategicznych CSM, wzięła udział w European Youth Event (EYE) 20-21 maja br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Prawie 7 tysięcy młodych ludzi z całej Europy dyskutowało podczas dziejących się równolegle kilkuset sesji, warsztatów i debat na temat uczestnictwa młodych w życiu społecznym i politycznym, zakładania i finansowania własnych przedsiębiorstw, równowagi między ekologią a rozwojem gospodarczym, rewolucji cyfrowej, solidarności z uchodźcami, perspektyw pokojowych na świecie, radykalizacji nastrojów społecznych wśród młodzieży, a także wielu innych wyzwań szczególnie istotnych z perspektywy osób wkraczających w dorosłe życie.

Więcej

Kryzys jest słowem greckim, wiec towarzyszy nam od starożytności. Natomiast polskie przysłowie mówi, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nakładające się kryzysy mogą Europie pomóc w zredefiniowaniu swojej roli i sposobu funkcjonowania. Być może kryzys i zarządzanie nim stanie się stałym elementem naszej rzeczywistości. – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska podczas dyskusji o przyszłości UE na spotkaniu sieci Young Polish International Network w Krakowie 21 maja tego roku. Panel moderowała Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna EurActiv.pl i członkini zarządu YPIN. W panelu obok prezes CSM uczestniczył Bogusław Sonik, poseł na Sejm RP oraz Marcin Żyła, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego.

Więcej

Dokładnie dwa lata temu, 2 maja 2014 roku Chiny wprowadziły na Morze Południowochińskie sztuczną platformę wiertniczą. Morze Południowochińskie to dziś jeden z najbardziej "zapalnych" punktów na mapie świata. Spór Chin i Wietnamu o Wyspy Paracelskie oraz Chin, Tajwanu i czterech państw ASEAN (Wietnamu, Malezji, Filipin i Brunei) o archipelag Spratly, wiąże się nie tylko z rywalizacją o zasoby surowców i dominację militarną, ale też ze sprawowaniem kontroli nad jednym z najważniejszych szlaków handlowych w skali globu. Powoduje to, że w konflikt, oprócz krajów regionu, zaangażowani są też tacy aktorzy, jak m.in. USA, Japonia i inne państwa G7, a także Indie i Australia.

Więcej

PARTNERZY