Absolwenci wydziałów zarządzania trafiają zazwyczaj do sektora prywatnego. Tymczasem administracja potrzebuje sprawnych kadr menedżerskich nie mniej niż biznes. Liderów i menedżerów z biznesu i z administracji łączą natomiast dwa takie same elementy oceny ich pracy: zadowolenie klienta i jakość zarządzania. Jeśli chcą mieć lepsze efekty, powinni czerpać od siebie. Bo „prywatne” i „publiczne” to dwie strony tego samego medalu - pisze dr Małgorzata Bonikowska w komentarzu "Zarządzanie - prywatne czy publiczne?", który ukazał się w przeglądzie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi.Więcej

Gościem eksperckiego „okrągłego stołu”, zorganizowanego przez warszawskie biuro Europejskiej Rady Spraw Międzynarodowych (ECFR) byłl Mikołaj Dowgielewicz, dyrektor generalny przedstawicielstwa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przy instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. Spotkanie pt. "Co dyskusja o finansach UE mówi o przyszłości samej UE?" zostało poświęcone sytuacji w strefie euro o raz wyzwaniom związanym z obecnym i przyszłym budżetem Unii Europejskiej. W dyskusji wzięli udział m.in. prof. Marek Belka i Aleksander Smolar. Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentowali Eugeniusz Smolar i dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.


Więcej

Meksyk od lat utrzymuje bardzo dobre relacje z krajami Unii Europejskiej. Szukamy dziś nowych partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej, a Polska jako najbardziej stabilna gospodarka w regionie jest dla Meksyku bardzo interesująca - powiedział Ambasador Meksyku, Alejandro Negrin Munoz podczas spotkania z prezes CSM, dr Małgorzatą Bonikowską. Oprócz kontynuowania współpracy akademickiej, warto również pomyśleć o innych perspektywicznych sektorach. Zacieśnianie współpracy na różnych polach sprzyja budowaniu dobrych relacji - dodał Ambasador. Polska jest dla Meksyku najważniejszym partnerem gospodarczym w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2015 roku wymiana handlowa między dwoma krajami wzrosła o 33% osiągając poziom 1444,6 mln USD. 

Więcej

PARTNERZY