Zmienia się model przemieszczania się Polaków do Norwegii. Z pionierskiej męskiej emigracji zmienia się on w łączenie rodzin. Polacy w Norwegii zdominowali trzy sektory norweskiej gospodarki: usługi budowlane, usługi w przemyśle oraz sektor usług domowych. - mówi Antoni Wierzejski, Ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, w podsumowaniu międzynarodowego projektu badawczego TRANSFAM, który trwał od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku i skupiał się na zagadnieniu migracji transnarodowych oraz tworzeniu polskich rodzin w Norwegii. Projekt realizowany był w ramach polsko-norweskiego konsorcjum, którego członkami byli: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Agder Research oraz Nova.

Więcej

Indonezja i Polska są geograficznie odległe i wciąż wydają się sobie egzotyczne, warto jednak intensyfikować nasze wzajemne kontakty. Może w tym pomóc aktywność i współpraca parlamentarzystów. Coraz więcej polskich turystów trafia na Bali, w czerwcu 2016 roku, Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie czarterowe. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy intensywnie szukają nowych partnerów i rynków,  zwłaszcza w Azji. Warto także pamiętać o Indonezyjczykach, którzy w latach 60-tych i 70-tych studiowali w Polsce. - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, podczas wykładu o Unii Europejskiej i Polsce dla delegacji Parlamentu Indonezji.

Więcej

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze przyznał rację Filipinom w sporze z Chinami o terytoria na Morzu Południowochińskim. Lipcowy wyrok jest precedensowy, bo potwierdza, że roszczenia i aktywność Pekinu naruszają prawa innych państw. Chiny odmawiają uznania wyroku i kontynuują swoje działania. Taka postawa w połączeniu z rosnącą potęgą Państwa Środka sprawia, że w całym regionie narasta napięcie. Jednocześnie jednak strony sporu demonstrują pragmatyzm i chęć rozwijania dobrych stosunków gospodarczych. - czytamy w komentarzu dr Tomasza Gerlacha, Eksperta Centrum Stosunków Międzynarodowych, zatytułowanym Morze Południowo-chińskie po wyroku Trybunału w Hadze.

Więcej

PARTNERZY