Centrum Stosunków Międzynarodowych uczestniczyli w gali z okazji przyznania nagrody "Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia. Wyróżnienie to jest przeznaczone dla osoby lub instytucji, której działalność cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, tym razem trafiło do Adolfa Juzwenki, historyka, wieloletniego dyrektora Ossolineum. 

Więcej

W dniach 21-23 listopada 2018 eksperci z krajów Unii Europejskiej spotkali się podczas 3-dniowych warsztatów w Utrechcie (Holandia) w ramach projektu "Europe as peace project", prowadzonego przez oraganizację PAX, zajmującej się propagowaniem pokoju na świecie. Podczas spotkania uczestnicy tworzyli scenariusze przyszłości Europy, dzięki metodzie design thinking i pracy w grupach. Centrum Stosunków Międzynarodowych podczas warsztatów reprezentowała Adrianna Śniadowska, analityk CSM.

Więcej

PARTNERZY