Celem pierwszego z cyklu briefingów poświęconych nowemu otwarciu w Unii Europejskiej po powołaniu nowych władz było przedstawienie strategii oraz założeń pracy Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera. Najważniejsze cele, a także strategie ich realizacji przedstawiła Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec, wskazując między innymi na priorytetowe znaczenie tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej oraz opisując inicjatywę Junckera nakierowaną na sukcesywne zwiększanie poziomu inwestycji. Zaproszeni eksperci skomentowali natomiast program gospodarczy nowej Komisji.

Read More

- Jugaad w języku hindi oznacza zaradność, przedsiębiorczość. Ta cecha dobrze określa nie tylko Hindusów, ale także Polaków. Wystarczy bliżej się poznać, aby odkryć, że więcej nas łączy niż by się wydawało, gdy się patrzy na odległość geograficzną - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM podczas konferencji w Delhi, poświęconej współpracy gospodarczej między Polską a Indiami. Spotkanie miało na celu przeanalizowanie stanu relacji handlowych i inwestycyjnych między Polską a Indiami oraz perspektyw dla firm z obu krajów. Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP - Jerzy Witold Pietrewicz, zaś podsumował ambasador RP w Indiach - Tomasz Łukaszuk.

Read More

The seminar focused on the assessment of recent talks on Iran's nuclear program and its implications for the region of the Persian Gulf. Prospects for economic cooperation with Iran as well as perspectives for the Persion Gulf towards the Islamic state and their political stability and economic development opportunities were also discussed. The meeting was organized by the Centre for International Relations, the European Council on Foreign Relations and the Polish Institute of Diplomacy. Polish and British international situation analysts, diplomats, journalists, lecturers and representatives of research centers attended the seminar.

Read More